Washburn X-40Pro

Bestyckad med Duncanmikar och FloydRose Stall.

4.995 kr

Säljes av: Musikbörsen Sundsvall

E-post: sundsvall@musikborsen.se Telefon: 060-61 13 99