Casio GP310 BK

För att utveckla dessa pianon har Casio i samarbete med C. Bechstein noggrant analyserat hur en akustisk flygel låter och känns.

39 995 kr

  • Artikelnr: 0553002594
  • 2-4 dagar

Grand Hybrid är resultatet av ett unikt samarbete mellan
Casio och den anrika flygeltillverkaren C. Bechstein, grundat 1853 och
fortfarande ansedd som en av världens ledande pianotillverkare.

För att utveckla dessa pianon har Casio i samarbete med C. Bechstein noggrant
analyserat hur en akustisk flygel låter och känns. Målet har hela tiden varit
att skapa ett digitalt piano som ger samma upplevelse som ett akustiskt. Detta
målet har man tagit fasta på helt kompromisslöst och förebilden till Grand
Hybrid är tre legendariska flyglar – Berlin Grand, Hamburg Grand och Vienna
Grand. De finns alla tre representerade i detta piano med sina unika klanger
och egenskaper.

AiR Grand Ljudkälla
PG-310 har en förbättrad och uppdaterad version av AiR grand Sound Source med
256 rösters polyfoni. AiR Grand har en flerdimensionell morfning för att ge en
trovärdig ljudrespons på hur varje tangent trycks ner. På ett akustiskt piano
klingar strängarna längre vid ett längre anslag och påverkas också av hur hårt
tangenterna pressas. Detta är något som ljudkällan har utvecklats för att
återge så exakt som möjligt.

Naturlig hammarmekanik
Klaviaturen är en helt ny teknik med naturlig hammarmekanik och trätangenter tillverkade
i samma österrikiska gran som C. Bechsteins pianon. Den nya mekanismen har
riktiga hammare som följer samma rörelse som på en akustisk flygel. Genom att
lyfta på locket kan man se hamrarna arbeta när man slår an tangenterna. Den här
tekniken överträffar den akustiska tekniken då den möjliggör en snabbare
tonrepetition än vad akustiska pianon har, samtidigt som anslaget förblir
naturligt.

Ljud
GP-310 har 26 olika grundljud. Däribland tre varianter av de tre legendariska
flyglarna Berlin Grand, Hamburg Grand och Vienna Grand. Utöver det finns
fantastiska orgelljud, diverse elpianon, stråkar, basar med mera.

Spela på legendariska platser
Grand Hybrid har en konsertsalssimulator som återger akustiken från flera utav
världens största konsertscener. Genom avancerad ljudanalys och
signalprocessering har Casio återskapat de akustiska egenskaperna hos
välrenommerade konserthallar, operahus, katedraler och andra platser. Du kan
när som helst välja någon av dessa inställningar och få en uppslukande atmosfär
till ditt spelande.

Spela med en symfoniorkester
Det finns en konsertspelningsfunktion som ger dig rollen som solopianist i ett
storslaget orkesterackompanjerat framträdande. Ljudsystemet spelar upp
orkesterdelen som ackompanjerar dig. 15 verk av Tchaikovsky, Pachelbel, Smetana
med flera finns att välja mellan. Tempot kan justeras ned för att underlätta
för övning.

Inspelningsfunktioner
Audioinspelning – Grand Hybrid kan spela in framträdanden på ett USB-minne.
Inspelningar sparas i 44.1 kHz stereo .wav-format. Det går även bra att spela
upp inspelningarna direkt i GP-310.
MIDI-inspelning – Spela in ditt spelande i MIDI-format. Detta sparas direkt i
pianots internminne.

Musikbibliotek
Grand Hybrid har 60 musikstycken i sitt bibliotek. Noterna för dessa stycken är
inkluderade. Höger- och vänsterdelen kan övas separat. Tempot kan justeras och
en A-B-funktion gör att en del av stycket kan loopas för att repeteras flera
gånger.

• 26 olika ljud
• Öppningsbart lock
• Konserthallssimulator med 12 miljöer
• Konsertspelning 15 stycken
• Musikbibliotek 60 stycken
• Duett
• Lager och split
• Automatisk avstängning efter 4 timmar
• USB-ingång
• Vikt 78.5 kg