Korg Ms-20 Mini

Analog mini synthesizer med 37-tangenters klaviatur.

6 790 kr 24 månaders räntefri delbetalning: 326 kr/månad

  • Artikelnr: 0553052659
  • 2-4 dagar

Korg MS-20 introducerades redan 1978 och är fortfarande ett mycket eftertraktat instrument tack vare sitt ljud och kraftfulla analoga filter. Samma ingenjörer som utvecklade den ursprungliga MS-20 har nu lyckats återskapa kretsarna i en ca 86% mindre kropp än den ursprungliga storleken men med MS-20 karaktäristiska utseende och ljud bibehållet. Du känner igen designen och alla rattar och parametrar finns där. MS-20 har återfötts som MS-20 mini.

MS-20 mini reproducerar den distinkta syntesen hos MS-20 med två oscillatorer med ring-modulering och envelope generatorer med hold och delay. VCAn har den ursprungliga utformningen men har modifierats för att ge mindre brus än originalet.
En av de största egenskaperna hos MS-20 var dess kraftfulla filter. Filterkretsen ändrades halvvägs genom produktionen av MS-20s livscykel och MS-20 mini använder det tidigare filtret, vilket ansågs vara överlägset på grund av dess mer radikala ljud.

En mer experimentell sida av MS-20 mini är den externa signalprocessorn (ESP). Här kan du använda tonhöjd och volym från en extern ljudkälla för att kontrollera synten. Till exempel kan du koppla in en elgitarr och använda MS-20 mini som en gitarrsynt eller koppla in en mikrofon och styra MS-20 mini med din röst.

Med Patch-systemet till höger på framsidan kan du skapa väldigt komplexa ljud genom att ansluta kablar för att ändra kopplingarna mellan de olika delarna i MS-20 mini. Möjligheterna begränsas bara av din fantasi då olika kombinationer kan producera en otrolig variation av ljud. Med flödesschemat som är tryckt på MS-20 mini kan även nybörjaren börja använda dessa möjligheter direkt.

Korgs strävan att vara originalet troget har inte begränsats till själva synten. Även förpackningen som MS-20 mini levereras i replikerar originalet så långt som möjligt. Dessutom ingår den ursprungliga MS-20-bruksanvisningen och de inställningsdiagram som förklarar hur man skapar ljud precis som då MS-20 lanserades 1978.
Nu har dessutom utvecklarna lagt till MIDI-in och USB-MIDI för att bättre kunna använda och ansluta MS-20 mini till dagens databaserade musikutrustning.

Kommentarer från utvecklarna:
Femtio år har gått sedan Korg grundades. Nu har vi återigen fått lägga våra händer på en analog synthesizer. Vi har lagt ner stor omsorg på att återskapa de ursprungliga specifikationerna, som är utmärkande för analoga syntar och MS-20. De analoga kretsar som vi utvecklade för 35 år sedan levererar fortfarande samma oslagbara kraftfulla ljud.

Specifikationer:

  • Keyboard: 37-tangenter (3 oktaver), mini keyboard designat specifikt för MS-20 mini
  • 1/8″ mono ljudutgång samt 1/8″ stereo hörlursutgång
  • USB-MIDI In/ut typ B samt MIDI-in
  • Strömadapter DC9V/1,7A medföljer samt 10st patch-kablar