Ebs Billy Sheehan Signature Drive

EBS Billy Sheehan Signature Drive

1 995 kr

  • Artikelnr: 0553005855
  • Kontakta oss för leveranstid

Billy Sheehan kontaktade EBS för ett par år sedan med en tanke om att utveckla en signaturpedal tillsammans. Det blev startskottet till EBS Billy Sheehan Signature Drive!

Billy har under större delen av sin karriär använt sig av två signaler – en ren och en distad, som sedan mixas samman till det som blivit hans signaturljud. Ett hårt distat, och hårt komprimerat ljud för att behålla tydligheten i varje spelad ton.

Hela poängen med denna pedal är att återskapa detta fast genom att skicka signalen genom en enda pedal, i stället för att behöva två separata basriggar och externa kompressorer. Men, som grädde på moset erbjuds även möjligheten att förändra ljudets karaktär via två stycken effektloopar, så att man kan göra detta till sin egen signatureffekt, om man så önskar!

Kontrollerna
EBS Billy Sheehan pedalen har följande kontroller (i den ordning man enklast rattar in ljudet),
CLEAN – sätter nivån för den rena, opåverkade signalen,
DRIVE – ”gaspedalen” för hur mycket man vill skita till den distade signalen,
LEVEL – bestämmer hur mycket av den distade signalen man vill blanda in med den rena signalen,
TONE – förändrar tonkaraktären på den distade signalen genom att man flyttar runt ett mid-scoop.

Kompressorn*
Den inbyggda kompressorn har tre steg, som man väljer med omkopplaren som sitter mellan fotomkopplaren och kontrollerna.
OFF – stänger av kompressorn
MID – modest kompression. Ger bättre tydlighet i anslaget, trots att man vrider på mycket distorsion.
HIGH – hård kompression, och även viss signalförstärkning.

  • Inuti pedalen finns en trimpot för att ställa nivån på kompressionen i MID läget, samt för att justera kompressionens Threshold.

Looparna
Nedanför ingången respektive utgången på pedalen sitter CLEAN LOOP resp DRIVE LOOP. De aktiveras genom att man ansluter en sk Y-kabel, dvs en stereoplug med en kabel som splittas i en TIP och en RING-del som då fungerar som SEND och RETURN och bildar en effekt loop.

CLEAN LOOP – det man tillsätter i denna loop påverkar den rena delen av signalen. Det kan t.ex. röra sig om en annan kompressor än den som finns inbyggd, som man i så fall ställer i OFF läget.

DRIVE LOOP – som namnet antyder påverkar denna loop den distade signalen. Här kan man med fördel ansluta en EQ-pedal (eller rackenhet), för att få full kontroll av distsignalens karaktär och förändra den helt och hållet efter eget behov. Man kan även få till rätt skruvade effekter t.ex. genom att ansluta en tremolo effekt, vilket då skapar en bibehållen ren grundton med en distad tremolo ovanpå. Det är helt enkelt upp till ens egen fantasi att experimentera!