Pearl Masters Premium Legend MPL924XSP Navy Blue Sparkle

Masters Premium Legend trumset bestående av 22 ”x 18” bastrumma, 10 ”x 8” puka, 12 ”x 9” puka och16 ”x 16” lvpuka.

30 559 kr

  • Artikelnr: 0553022949
  • Ej beställningsbar

Pearl Masters Premium Legend (MPL) 4-delars Shellpack 2218BX/1008T/1209T/1616F. 6 lager tunna, 100% Lönn stommar, gjorda med Pearls SST (Superior Shell Technology) teknik, Fat Tone sargar och Aluminium Optimount puk hållare. 

(Bilden är extra utrustad. Denna artikel avser endast Shellpack 3 Pukor + Bastrumma, stativ och cymbaler medföljer EJ)

Specifikationer

  • 22″ x 18″ baskagge
  • 10″ x 8″ puka
  • 12″ x 9″ puka
  • 16″ x 16″ lvpuka