Boss CEB-3 Bass Chorus

Bass Chorus, choruspedal för bas, low filter

1 530 kr

  • Artikelnr: 0553001348
  • 3-6 dagar

CEB-3 är en vidareutveckling av det tidigare baschoruset CE-2B. Det var den första choruspedalen där choruseffekten bara fungerade på övertonerna. Detta gjorde att man aldrig förlorade ”bastryck” även om man använde extremt mycket effekt och långsam rate.
 
På CEB-3 har man infört en ny kontroll – Low Filter. Nu kan man själv välja frekvensområde/delningsfrekvens varvid choruset läggs på. Fortfarande kan man låta grundtonerna passera opåverkade – för bibehållet bastryck – men man kan nu också låta hela eller delar av grundtonen processas vilket ger en mycket markant chorus-effekt framförallt vid solospel.

CEB-3 är nu inte längre en monoeffekt, utan kan nu via sina båda utgångar prestera ett smakfullt stereochorus. Tillsammans med kontroller för effektvolym, hastighet och djup ger detta ett chorussound som passar alla spelstilar.